10 อย่างที่ควรทำเมื่อมาถึงกรุงเทพฯ

10 Things not to do in Bangkok

มีข้อห้ามในการอยู่อาศัลในกรุงเทพฯมากมาย เพื่อทำให้ผู้คุณประทับในตัวคุณตั้งแต่เริ่มรู้จัก นี่เป็นแนวทางที่อาจจะช่วยคุณได้

  1. Don't touch other people's head especially the elder people's head.
  2. Don't throw money or coins around because the king's face is on it.
  3. Don't use your feet for anything else except for walking.
  4. Do not touch the monks. It's very disrespectful to touch the monks.
  5. When you enter a house or temples it's a must to remove your shoes. If there's a sign saying you have to remove your shoes you must do as it says.
  6. Don't over say your visa period or else you can get in trouble.
  7. Don't joke around or make fun of the royal family.
  8. Do not get involved in illegal drugs.
  9. If there's a sign showing rules be sure to follow it.
  10. Don't ignore an elderly or monks on buses or BTS alway's give them the seat.

เรียกใช้บริการทำความสะอาดตอนนี้ได้ทันที

เราจะติดต่อคุณไป ไม่ช่วงเวลาตอนกลางวันก็กลางคืน

คำขอบริการ